Loading...
Home2018-09-24T11:59:08+00:00

De oplossing voor duurzame waardegedreven zorg 

Carelinkz verbindt inkomsten, waarde en personeel voor uw zorginstelling. Kwaliteit, kosten,  inkomsten, en personeel zijn beter in cijfers uit te drukken dan u denkt. En daarmee komen grote kansen voor verbetering binnen handbereik. Gebruik onze moderne analytics technieken voor inzichten waarmee u de transitie van uw organisatie continu kan monitoren en bijsturen.

Voorbeelden

We leveren slimme dashboards met KPI’s gebaseerd op de verschillende elementen van waardegedreven zorg. Hiermee kunt u zelf analyses uitvoeren. Onze Scenario Explorer helpt u via simulatie van diverse mogelijkheden de best passende interventie te kiezen. Implementatie van de verbetering van processen ondersteunen we met onze Process Modeller. Tenslotte is het van groot belang dat de transitie zorgvuldig wordt opgezet en uitgevoerd, en de menselijke factor is het fundament van het veranderproces. Wij hebben hiervoor de expertise èn specifieke HR-analytics tools beschikbaar.

Verder praten?

Altijd op nummer één: kwaliteit van de zorg

De kwaliteit van de geleverde zorg is voor u het meest belangrijk. We koppelen de financiële aspecten van Performance Management aan gezondheidsuitkomsten en andere kwaliteitsmetingen. Geaggregeerd op elk niveau, indien gewenst zelfs dat van de individuele patiënt. Carelinkz ondersteunt integratie met bestaande, conventionele data-aanleveringen (zoals IKNL en DICA). Uiteraard kunnen ook PROMS en PREMS worden meegenomen. Patiënt-gerapporteerde uitkomsten vormen de meest relevante meetlat voor de uiteindelijk gerealiseerde kwaliteit van uw zorg.

Lees meer

Realiseer hogere productiviteit van uw personeel

We identificeren verbeter-potentieel in zorgtrajecten met een lange doorlooptijd of opvallend laag gebruik van beschikbare capaciteit, waarna onze ervaren partner helpt met het ontwerpen èn implementeren van een efficiënter proces. Met minder verspilling van tijd als resultaat, waardoor uw personeel binnen dezelfde tijd meer patiënten kan helpen. Met dezelfde hoge kwaliteit.

Lees meer

Voorkom te hoge capaciteitsbenutting

Hoewel een hoge benutting van bijvoorbeeld schaarse OK-tijd, SEH-capaciteit, bedden, en radiologie een belangrijk streven is, gaat dit gepaard met een toegenomen gevoeligheid voor onvoorzien onheil of pieken in aanbod, met onder andere hoge kosten of gederfde inkomsten als gevolg. Carelinkz helpt om de juiste balans te vinden.

Lager verzuim en verloop

Carelinkz kan door middel van HR analytics (“people analytics”) waardevolle inzichten genereren. Zo kunnen we helpen om verloop en verzuim te minimaliseren. Of de karakteristieken in beeld brengen van de medische teams die tot de beste resultaten komen. Samen met onze HR partner helpen we u het beste te halen uit de medewerkers in uw organisatie.

Stuur nauwkeuriger op de geplande jaarlijkse productie

Te hoge jaarlijkse productie kan leiden tot terugbetaling van eerder vergoede producten. Te lage productie leidt tot onvolledige vulling van het budget, dus tot lagere omzet en winst. Aan de hand van productiekarakteristieken van de verschillende specialismen, capaciteit, en historische cyclische patronen in de zorgvraag kunnen we u helpen om beter op de gewenste jaarlijkse productie te sturen.

Is het veilig?

We realiseren ons dat data security een belangrijk onderwerp is voor ziekenhuizen. We verzamelen en verwerken alleen die data, die essentieel is voor onze algorithm, en informatie is nooit te vervolgen tot een individueel persoon.

Onze processen en faciliteiten volgen NEN 7510 richtlijnen, hetgeen periodiek door gecertificeerde auditors wordt bevestigd.

Verder praten?