Voorbeelden2018-09-10T17:08:14+00:00

Waarde-matrix: kosten vs. gezondheidsresultaten voor alle behandelingen.

Management Dashboard: als voorbeeld een interactief overzicht van de werkelijke kosten van elke behandeling.

Organisatie Energie: onderdeel van HR-analytics tijdens een waardegedreven zorgtransitie.

Scenario-Explorer: interactieve simulatie van de effecten van een voorgenomen interventie.

Meer weten?