QUICKSTART – Carelinkz smart dashboard

//QUICKSTART – Carelinkz smart dashboard

QUICKSTART – Carelinkz smart dashboard

Introductie

Het Carelinkz smart dashboard is een interactieve manier om verbanden te zien tussen de zorgkosten en de behaalde kwaliteit. In dit geval worden kosten gemeten middels de verrichte zorgactiviteiten en de daaraan verbonden kostprijs volgens het LOGEX kostprijsmodel. De kwaliteit wordt weergegeven op basis van PROMS.

Interactief smart dashboard met THP kostprijzen en behaalde kwaliteit/uitkomsten.
Interactief smart dashboard met THP kostprijzen en behaalde kwaliteit/uitkomsten.

Snel starten

Het smart dashboard is een bestand dat geschikt is om mee te werken in “Tableau Reader”. Dit is een gratis programma om bestaande dashboards op interactieve wijze mee te kunnen gebruiken. Het is beschikbaar voor Windows en MacOS, en te downloaden op de download pagina van Tableau. Installeer Tableau Reader en dubbelklik op het smart dashboard bestand om te beginnen.

Key performance indicators

Op de bovenste regel staan enkele kerngegevens (of key performance indicators, KPIs): het aantal patiënten, de totale behandelkosten van de hele populatie, en de gemiddelde kosten. De maat voor kwaliteit (in procenten) is het aandeel van patiënten dat aangeeft dat hun dagelijks functioneren veel of zeer veel verbeterd is na de plaatsing van de THP. De schuifselector “datum” en de keuzemenu’s rechts daarvan worden hieronder beschreven.

Kwaliteitsgegevens

Er zijn twee panelen met kwaliteitsinformatie, en in elk van deze panelen kunnen verschillende vragenlijsten gekozen worden. In de onderstaande video is de ankervraag (“Hoe is uw algemeen dagelijks functioneren veranderd sinds de operatie”) op 3 en 12 maanden post-OK weergegeven in het bovenste paneel, rechtsboven, en de EQ5D kwaliteit van leven vragenlijst in het onderste paneel. Neutrale waarden, zoals “niet veranderd” of “gemiddeld” zijn in grijze kleur geplaatst in het midden (0%-as) van de grafieken. De breedte van elke kleur geeft aan welk deel van de patiënten deze keuze heeft gemaakt.

Kostprijs

Aan de linkerkant zijn de individuele zorgkosten per patiënt met kleine bolletjes weergegeven in een jitter plot. De kleur geeft het type operatie aan. De kostensoort en de kostenplaats van de gemiddelde patiënt staan rechts van de jitter plot.

Interactief

Het smart dashboard is interactief. Dat wil zeggen dat de gebruiker een selectie kan maken in de meeste grafieken, en dat de andere grafieken zichzelf aanpassen aan deze selectie. In de video hieronder is te zien hoe de behaalde kwaliteit bij patiënten met meer dan €10.000 kosten wordt weergegeven. De ankervraag wordt duidelijk slechter dan gemiddeld beantwoord, en ook de Gezondheidstoestand Vandaag in de EQ5D vragenlijst scoort lager. Druk op “play” om de korte video te bekijken.

Een ander voorbeeld is het weergeven van de patiënten met verpleegkosten boven €3.500.

Rechts onder de jitter plot staan drie karakteristieken van patiënten uit de LROI gegevens: BMI, leeftijd en nicotinemisbruik. Ook hierin kan een selectie worden gemaakt, waarna de overige gegevens gefilterd worden. Door te klikken in een leeg gebied van de grafiek wordt de filter weer verwijderd.

Uitvraagmomenten

Rechts van de KPI regel staan vier selectievakjes waarmee de uitvraagmomenten van de PROMS kunnen worden geselecteerd. Dit kan handig zijn om een beter overzicht over alleen relevante data te krijgen. Als bijvoorbeeld de uitvraagmomenten 3 en 6 maanden post-OK niet gewenst zijn, kunnen deze gewoon worden uitgezet. De onderstaande video laat zien hoe.

Splitsen op datum

Het is mogelijk om de kosten en behaalde kwaliteit te bekijken vóór en na een bepaalde datum. Hierdoor kan worden geëvalueerd of een verandering (zoals nieuw operatiemethode of andere beleidswijziging) heeft geresulteerd in lagere kosten, betere resultaten of allebei.

Vervolg

Deze Quickstart handleiding is hopelijk genoeg om aan de gang te gaan met het dashboard. Eventuele vragen beantwoorden we graag, en ook op de evaluatiesessie is een mogelijkheid om onduidelijkheden of wensen met ons te delen.

By |2019-08-30T09:38:02+00:00juli 23rd, 2019|Quickstarts|0 Comments

Leave A Comment